Türkiye’de Besin Etiketlerinin Etiketleme Yönetmeliği’ne Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Derya Dikmen Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Gülden Pekcan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Besin etiketleri, beslenme yönünden etiketleme, etiketleme yönetmeliği

Özet

Amaç: Bu çalışma, Türkiye’de gönüllü bir uygulama olan beslenme yönünden etiketleme durumunu ve Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygunluğunu araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Ankara ilinde bulunan iki hipermarkette satışa sunulan ambalajlı tüm marka, çeşit ve ebatlardaki 3184 besinin Ocak- Eylül 2010 tarihleri arasında besin etiketleri bilgileri toplanarak Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygunluğu değerlendirilmiştir. Bulgular: Bu çalışmada 38 besin grubu, 500 farklı marka ve toplamda 3184 besin etiket bilgileri değerlendirilmiştir. Ambalajlı besin ve içeceklerin %13’ünde hiçbir besin etiketi bilgisinin olmadığı, etiketi bulunanlarda ise %13’ünde enerji ve protein, %14’ünde yağ ve %15’inde karbonhidrat değerinin yer almadığı saptanmıştır. İncelenen ve beslenme etiket bilgisi olan besin ve içeceklerin tümünün besin etiketlerinin ise ambalajın arka yüzünde yer aldığı belirlenmiştir. Sonuç: Bu araştırma verilerinin sonuçlarına dayanarak Türkiye’de beslenme yönünden etiketleme uygulamasının sağlıklı besin seçimini teşvik edici bir düzende yapılması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca beslenme yönünden etiketleme uygulamasının tüketiciler tarafından daha anlaşılır olması için ambalajın ön yüzünde besinin porsiyon ve besin değeri ile ilgili işaretler ya da semboller kullanılması gerektiği önerilebilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2013-08-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Dikmen D, Pekcan G. Türkiye’de Besin Etiketlerinin Etiketleme Yönetmeliği’ne Uygunluğunun Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Ağustos 2013 [a.yer 23 Temmuz 2024];41(2):132-9. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/217

Sayı

Bölüm

Araştırma