Kısa Barsak Sendromunda Beslenme Desteği

Yazarlar

  • Ali Emrah Bıyıklı Selçuk Üniversitesi, Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Akşehir, Konya
  • Ezgi Toptaş Bıyıklı Selçuk Üniversitesi, Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Akşehir, Konya
  • Gamze Akbulut Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Kısa barsak sendromu, enteral beslenme, parenteral beslenme

Özet

Kısa barsak sendromu (KBS), ince barsak rezeksiyonu sonrası gelişen malabsorbsiyon, malnütrisyon, diyare, steatore, ağırlık kaybı, elektrolit ve sıvı kaybı ile karakterize klinik bir tablodur. Hastalığın seyri ve tedavisi geride kalan barsak segmentinin uzunluğundan çok adaptasyonuna bağlıdır ve bu süreç diyarenin kontrolünü gerektirir. Barsak adaptasyonunun sağlanmasında enteral beslenme(EB) büyük önem taşır. Hastalığın ilk evrelerinde total parenteral beslenmeye (TPB) bağımlı olan hastanın erken dönemde EB’ye geçmesi sağlanmalıdır. Hastaların bir kısmı EB’yi takiben normal beslenmelerine yakın bir beslenme programına geçebilse de bir kısmı ömür boyu TPB’ye bağımlı kalabilmektedir. Uzun dönem TPB’nin komplikasyonları tedaviyi daha da zorlaştırmaktadır. Nutrisyonel tedavi amaçlı bazı özel ajanların hastalık üzerine etkileri halen araştırılmaktadır. Hastalığın tedavisi uzun bir dönemi kapsamaktadır ve multidisipliner yaklaşım gerektirmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2013-08-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Bıyıklı AE, Toptaş Bıyıklı E, Akbulut G. Kısa Barsak Sendromunda Beslenme Desteği. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Ağustos 2013 [a.yer 23 Temmuz 2024];41(2):156-62. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/221

Sayı

Bölüm

Derleme