Renal Dislipidemi ve Tıbbi Beslenme Tedavisi

Yazarlar

  • Esen Sezer Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Gül Kızıltan Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Kronik böbrek yetmezliği, dislipidemi

Özet

Kronik böbrek yetmezliği (KBY) olan hastalarda morbidite ve mortalitenin en önemli nedeni, ateroskleroik kardiyovasküler hastalıklardır. Son dönem böbrek yetmezliğinde hipertrigliseridemi lipit anormallikleri oldukça yaygındır. Bazı lipoprotein fraksiyon bileşim bozuklukları sık olarak görülür. En belirgin olanları çok düşük dansiteli lipoprotein (VLDL) kolesterol, trigliserit, düşük dansiteli lipoprotein (LDL) kolesterol, orta dansiteli lipoprotein (IDL) kolesterol artışı ile yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) kolesterolde azalmadır. Bu hastaları kardiyovasküler hastalıklar (KVH)’dan korunmak için kan lipit profili düzenlenmeli ve uygun tıbbi beslenme tedavisi uygulanmalıdır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2013-08-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Sezer E, Kızıltan G. Renal Dislipidemi ve Tıbbi Beslenme Tedavisi. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Ağustos 2013 [a.yer 23 Temmuz 2024];41(2):163-71. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/223

Sayı

Bölüm

Derleme