Menülerin Etiketlendirilmesi: Obezite Epidemisi ile Mücadelede Potansiyel Bir Strateji

Yazarlar

  • Duygu Türközü Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Saniye Bilici Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Etiketleme, menü, obezite, yasal düzenlemeler

Özet

Son 50 yıl içerisinde toplumda ve aile yapısında meydana gelen sosyo-kültürel değişimler, kadınların çalışma hayatına daha fazla girmeleri gibi nedenler ile toplu beslenme hizmetlerinden yararlanma oranları hızla artmaktadır. Toplu beslenme hizmetlerinden yararlanma oranının artışı ile paralel olarak obezite prevelansındaki artış nedeniyle, birçok halk sağlığı kuruluşu tarafından ev dışında tüketilen besinlerin obeziteye olan katkısına dikkat çekilmektedir, Yapılan araştırmalarda toplu beslenme hizmetlerinden yararlanan bireylerin hatalı besin seçimlerinin, çoğunlukla bilgi eksikliğinden kaynaklandığı belirtilmektedir. Eğer aşırı enerji alımına bilgi eksikliği neden oluyorsa, ev dışında tüketilen yemeklere ilişkin menülerde etiketlemenin yapılması enerji alımının azaltılmasını kolaylaştırabilir düşüncesi doğmuş ve bunun sonucunda zincir restoranlarda satışa sunulan menülerin etiketlendirilmesine dair düzenlemelere gidilmiştir. Besin ve İlaç Örgütü (FDA) tarafından 23 Mart 2010 tarihinde düzenlenen “Hasta Haklarının Korunması ve Uygun Fiyatlı Tedavi Yasası 2010’un 4205. bölümünde yer alan Restoranlarda Menülerin Etiketlendirilmesinin Gerekliliği’ne” göre, zincir restoranlarda yer alan her bir standart menünün enerjisinin ve beslenme ile ilgili bilgilerinin menü kartlarında ve panolarında yer alması gerekmektedir. Bu yasal düzenleme, obezite ile mücadele kapsamında Amerika’da ulusal çapta potansiyel bir strateji iken, ülkemizde henüz böyle bir düzenleme yasal olarak mevcut değildir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2013-08-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Türközü D, Bilici S. Menülerin Etiketlendirilmesi: Obezite Epidemisi ile Mücadelede Potansiyel Bir Strateji. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Ağustos 2013 [a.yer 18 Haziran 2024];41(2):179-86. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/225

Sayı

Bölüm

Derleme