İshal Gelişen Akut Lenfoblastik Lösemili Bir Çocukta Beslenme Desteği

Yazarlar

  • Nevra Koç SB Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH Çocuk Beslenme ve Metabolizma Ünitesi, Ankara
  • Mehmet Gündüz SB Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH Çocuk Beslenme ve Metabolizma Ünitesi, Ankara
  • İlyas Okur SB Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH Çocuk Beslenme ve Metabolizma Ünitesi, Ankara
  • Neşe Yaralı SB Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH Çocuk Hematoloji Ünitesi, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Akut lenfoblastik lösemi, kemoterapi, radyoterapi, beslenme desteği

Özet

Hastanede yatarak kemoterapi ve radyoterapi alan lösemili çocuklarda sıklıkla karşılaşılan ishal, akut dönemde malnütrisyona yol açarak, enerji ve besin ögesi kayıplarına ve iştahsızlığa neden olmaktadır. Bu durum besin alımını güçleştirmekte ve kemoterapiye tolerans azalmaktadır. Bu nedenle lösemili çocukların beslenme durumu tanı anından itibaren ve tedavi sürecinde ciddi olarak ele alınmalı, gerekli immünonütrient ve beslenme desteği medikal tedavi planına eklenmelidir. Bu makalede akut lenfoblastik lösemi (ALL) tanısı ile indüksiyon kemoterapisi alan bir çocuk olguda gelişen febril nötropeni ve gastroenterit tedavisinde beslenme desteğinin önemi tartışılacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2013-08-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Koç N, Gündüz M, Okur İlyas, Yaralı N. İshal Gelişen Akut Lenfoblastik Lösemili Bir Çocukta Beslenme Desteği. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Ağustos 2013 [a.yer 23 Temmuz 2024];41(2):187-90. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/226

Sayı

Bölüm

Olgu Sunumu