Çocukluk Çağı Obezitesinin Psikososyal Etkileri

Yazarlar

  • Kübra Esin İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul
  • Nevin Şanlıer Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Çocukluk çağı obezitesi, psikolojik, sosyal, psikososyal

Özet

Dünyada hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde obezite prevelansı her geçen gün artış göstermektedir. Obezite eğilimi, özellikle çocuklar ve adolesanlarda alarm verici düzeyde olup, çeşitli fizyolojik ve psikolojik komplikasyonlara neden olmaktadır. Obezitenin hızlı bir şekilde artması ile birlikte fiziksel sağlık üzerine etkilerine dikkat çekilmiş, psikososyal etkileri üzerinde çok fazla durulmamaktadır. Ancak, obezitenin psikososyal etkilerinin fizyolojik etkilerinden çok daha yaygın olduğu düşünülmektedir. Obez çocuklar ve adolesanlar düşük özgüven, beden memnuniyetsizliği, depresyon, yeme bozuklukları, yaşam kalitesinde azalma ve sosyal ilişkilerde dışlanma gibi çeşitli psikolojik ve sosyal sorunlar yaşamaktadırlar. Tüm bu durumlar göz önünde bulundurularak obezitenin tedavisinde tek taraflı yaklaşım yerine doktor, diyetisyen, psikolog vb içinde yer aldığı ekip çalışmasının benimsenmesi sorunun çözümüne katkıda bulunacaktır. Bu yazıda çocukluk çağı obezitesinin psikososyal etkileri çeşitli yayınlardan araştırılarak derlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2012-08-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Esin K, Şanlıer N. Çocukluk Çağı Obezitesinin Psikososyal Etkileri. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Ağustos 2012 [a.yer 18 Haziran 2024];40(2):149-54. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/261

Sayı

Bölüm

Derleme