Pika Davranışının İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

Yazarlar

  • Reyhan Nergiz Ünal Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • F. Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Beslenme, jeofaji, anemi, mineral yetersizliği

Özet

Besin değeri olmayan maddelerin insanlar tarafından, karşı konulamaz bir istekle ve etiyolojisi bilinmeyen nedenlerle yenildiği birçok kaynakta rapor edilmiştir. Pika olarak adlandırılan bu yeme davranış bozukluğu özellikle çocukluk ve gebelik döneminde, anemi, mineral eksiklikleri, psikiyatrik bozukluklar, hemodiyaliz alma, anoreksiya nervoza gibi davranış bozuklukları ile sosyo-kültürel etkenlerden dolayı görülebilmektedir. Yenilen maddeye göre farklı adlar alan pika, bazı olgularda hastalık etkeni olarak görülmekte, bazılarında ise hastalıklar sonucunda oluşmaktadır. Hem hastalık nedeni hem de sonucu olan pika, besin değeri olmayan yabancı maddelerin oral yol ile alınmasıyla vücuda geri dönüşsüz olan zararlar verebilmektedir. Farklı semptomlarla kendini gösteren bu yeme davranış bozukluğu erken teşhis edildiğinde ve medikal tedavi alındığında hayat kurtarıcı olmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2012-08-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Ünal RN, Samur FG. Pika Davranışının İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Ağustos 2012 [a.yer 18 Haziran 2024];40(2):155-62. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/262

Sayı

Bölüm

Derleme