Obez Bir Bireye Uygulanan Davranış Değişikliği Eğitimi ve Diyet Yönetiminin Vücut Bileşimi ile Metabolik Sendrom Üzerine Etkileri

Yazarlar

  • Fatma Nişancı Kılınç Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyet Bölümü, Ankara
  • Ahmet Temizhan Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara,

Anahtar Kelimeler:

Metabolik sendrom, vücut bileşimi, antropometrik ölçümler, obezite

Özet

Bu olgu takibi obez bireye uygulanan davranış değişikliği eğitimi ve diyet yönetiminin vücut bileşimi, antropometrik ölçümler ve metabolik sendrom (MS) kriterleri üzerine etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. Olguya 12 hafta süreyle diyet ve yaşam şekli müdahalesi uygulanmıştır. Olgunun uygulamadan önce ve sonraki antropometrik ölçümleri ile bazı biyokimyasal değerleri karşılaştırılmıştır. Olgunun uygulamadan önce ve sonraki antropometrik ölçümlerinden bazılarında (vücut ağırlığı, beden kütle indeksi, bel çevresi, deri kıvrım kalınlıkları, vücut yağ dokusu, yağsız vücut dokusu), sistolik ve diyastolik kan basıncında önemli değişiklikler saptanmıştır. Biyokimyasal parametrelerden glikoz, alanin transaminaz (ALT), total kolesterol, düşük dansiteli lipoprotein (LDL) kolesterol, trigliserid, değerlerinde düşüş, yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) kolesterol değerinde artış saptanmıştır. İzlemin başında olguda MS tanı kriterlerinden 5/5’i bulunurken 12. hafta ölçümlerinde MS tanı kriterlerinin tamamında düzelme olduğu görülmüştür. Metabolik sendrom tanısı alan olguların tedavisinde ilk basamak, gerekli yaşam tarzı değişikliklerinin (beslenme ve egzersiz alışkanlıkları) hastaya ayrıntılı olarak anlatılmasıdır. Olguya 12 haftalık diyet ve yaşam tarzı değişikliği uygulanması ile MS tanı kriterlerinde önemli iyileşme gözlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2012-08-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Nişancı Kılınç F, Temizhan A. Obez Bir Bireye Uygulanan Davranış Değişikliği Eğitimi ve Diyet Yönetiminin Vücut Bileşimi ile Metabolik Sendrom Üzerine Etkileri. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Ağustos 2012 [a.yer 18 Haziran 2024];40(2):197-202. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/268

Sayı

Bölüm

Olgu Sunumu