Konjuge Linoleik Asit: Kronik Hastalıkların Önlenmesi Ve Tedavisi Yönünden Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Ayşe Baysal Beslenme ve Diyet Dergisi

Anahtar Kelimeler:

Konjuge linoleik asit, insülin direnci, metabolik sendrom

Özet

Konjuge linoleik asit (KLA) linoleik asitin çift bağlarının p o zisyo n la rın d a k i fa rk lılık la rıy la oluşmuş polimerleridir. Temel kaynakları sığır, koyun g ib i büyük baş hayvanların sütleri ve etleridir. Diyet eki olarak kimyasal yöntemlerle hazırlanmış kapsülleri sağlık ürünleri satan marketlerde bulunmaktadır. Hayvan modellerinde KLA nın bedende yağ birikimini azaltıcı, insülin direncini iyileştirici, tümör gelişimini önleyici, inflamatuar tepkileri değiştirici etkilere sahip olduğu b e lirlenm e sin e karşın insanda buna ilişkin yeterli bilimsel veri bulunmamaktadır. Hatta bazı çalışmalarda insülin direncini olumsuz yönde etkilediği bildirilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2007-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Baysal A. Konjuge Linoleik Asit: Kronik Hastalıkların Önlenmesi Ve Tedavisi Yönünden Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Ocak 2007 [a.yer 23 Temmuz 2024];35(1):5-7. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/381

Sayı

Bölüm

Editörden